O stowarzyszeniu

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych (PSRM), z siedzibą w Warszawie zrzesza osoby zawodowo wykonujące czynności rzeczoznawcy majątkowego na obszarze całego kraju.

 

 

 

 

Celami Stowarzyszenia są:

 

 

1. Promowanie i podnoszenie rangi zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

2. Ochrona interesów zawodowych członków Stowarzyszenia.

3. Upowszechnianie wiedzy na temat etyki i standardów obowiązujących rzeczoznawców majątkowych.

4. Doskonalenie kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych.

5. Upowszechnianie badań i osiągnięć nauki z zakresu wyceny i dziedzin pokrewnych.

6. Aktywizacja i integracja środowiska zawodowego rzeczoznawców majątkowych.

7. Dbanie o tworzenie spójnego i jednolitego systemu przepisów prawa, w oparciu o które prowadzona jest działalność zawodowa rzeczoznawców majątkowych.

8. Dbanie o zachowanie przejrzystości i jawności procedur, w których uczestniczą zawodowo rzeczoznawcy majątkowi.

Napisz do nas

Menu główne

O stowarzyszeniu

Struktura organizacyjna

Opiniowanie

Jak dołączyć do PSRM

Szkolenia

DLA CZŁONKÓW

Logowanie

Kontakt

Ostrobramska 79, III p. P3

04-175 Warszawa

info@psrm.org.pl

+48 507 365 796

Media